Nevropsykolog Magne Olsen AS
®
 
Nevropsykologisk kartlegging

Hjernens funksjon undersøkes slik den avspeiles i atferd, følelser, og tenkning.
Intervju etterfølges av ulike oppgaver og tester som klienten utfører. Nevropsykologen undersøker blant annet ferdigheter som;

- Oppmerksomhet, impulsivitet, konsentrasjon.
- Forståelse og bruk av språk.
- Abstrakt problemløsning og resonnering.
- Hukommelse og innlæringsevne.
- Skolefaglig funksjonsnivå.
- Følelser og personlighetstrekk.
- Forståelsen og evne til å arbeide med romrelaterte problemstillinger.
- Fin- og grovmotoriske funksjoner i hendene.

Nevropsykologisk undersøkelse er sensitiv for endringer i hjernens funksjon og kan ofte avdekke lette hjerneorganiske funksjonsforstyrrelser der CT og MR eller EEG ikke har avdekket noe unormalt.

Nevropsykologisk rapport inneholder resultater, konklusjoner, og mulige tiltak som sendes henvisende instans med kopi til klienten. Det er vanlig å gi klienten en muntlig tilbakemelding av undersøkelsesresultatene.

Velkommen
Kartlegging
Hensikt
Magne Olsen
Henvisning
... erfaring & god relasjon gir endring ...
© Nevropsykolog Magne Olsen  2017
Ta kontakt
Lenker